Koyuncu Sera Loading

Kışın Serada Domates Yetiştiriciliği

Serin bir mevsimde domates yetiştirmek için, muhakkak yeterli bilgi ve emek gerekiyor. Bilinenin aksine kışın serada domates yetiştiriciliği  öyle çok da imkansız bir durum değildir. Kışın serada domates yetiştiriciliği dört ana aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; dondan önce kışlık bir sera inşa edilmeli, ısıtma ve sıhhi tesisat getirilmeli, havalandırma sistemi düşülüp ayarlanmalı, kışın yetişebilecek domates çeşitleri öğrenilmelidir.

 

Bu nedenle başlangıçta serada domates yetiştirilmesi için seranın inşa edilmesi gerekmektedir. Öncelikli olarak domates tohumu ekim alanlarında kalan kirleticilerin akim alanının içinden kesinlikle temizlenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, fidanların uygun bir şekilde dikilmesinden önce ısıtma, aydınlatma ve sıhhi tesisat gibi birçok işlemlerin yapımı için gereken adımlar atılmalıdır.

 

Serada daha önce sebze yetiştirilir ise eğer toprak muhakkak yıkanmalıdır. Bu yıkama işlemi demi ve bakır sülfat çözeltisi kullanılarak yapılmaktadır. Daha sonra, 20 cm’den daha az bir zemin kazılmalıdır. 1 metrekare başına kompostun 1-2 kısmının sokulması gerekiyor. Fakat daha önce aynı sera içerisinde salatalık yetiştiriciliği gerçekleştiyse, turbo kompost eklemeye gerek duyulmamaktadır. Kompost yerine 1 parçadan 1 metrekareye kadar öğütülmüş sfagnum gübre ya da talaş verilmesi daha uygun olacaktır.

 

Domates fideleri seraya dikilmeden 2 gün önce, toprak bol miktarda ve en az 15 cm derinlikte sulanmalıdır. Bu işlemin ardından seranın ısınması gerekmektedir. Sera hazırlanınca ise çeşit seçimine geçilmelidir. Bunu yapmak için, önce serada kışın serada domates yetiştiriciliği yaparken hangi domateslerin yetiştirilebileceği hususunda bilgi edinilmelidir. Tüm domates çeşitlerinin sera üretimine uygun olmadığı gibi kışın serada üretime de uygun olmamaktadır. Aynı zamanda iyi bir tat özelliğine sahip olanları ve aynı zamanda verimli de olmalıdır. İyi bir hasadı garanti eden çeşitleri de seçmek gerekmektedir.

 

Domateslerin kışın yetiştirilebilmesi için fidanların, eylül ayının sonundan kasım ayının sonuna kadar yetiştirilmesi gerekmektedir. Fideler, ocak ayına kadar sürekli olarak bir yerde muhafaza edilmektedir. Fideler sıcak suyla sulanır ve bulundukları ortamın ısısı 20-22°C olması gerekir. Nem oranının ise %65 – 70 aralığında olması gerekir.

 

5-6 yaprağın çıkmasından sonra sera ısısı 6-7°C sıcaklıkta olmalı. Nem oranı yaklaşık olarak %60-65°C’ye düşürülmelidir. Seradaki sıcaklık kademeli bir şekilde arttırılmalıdır. Bu işlem, kışın serada domates yetiştiriciliği esnasında tohum ekiminin erteleneceği bir sıcaklık şokuna neden olmamak için gerekli olmaktadır.


KoyuncuSera Logo
TR Flag